Główny Urząd Statystyczny/TransGUS

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Dane o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

Prosimy wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast o przekazanie odpowiednim jednostkom organizacyjnym gminy, realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, będących administratorami danych jednostkowych o świadczeniobiorcach, informacji o potrzebie transferu danych do GUS w terminie do dnia 16 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Materiały informacyjne dotyczące procedury przekazywania plików z danymi przez urzędy gmin.

Podstawa prawna:

Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez podmioty został określony w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019, poz. 1775).

Instrukcja postępowania: plik PDF Termin przekazania danych: do 16.03.2020 r. Dane według stanu w dniu: 31.12.2019 r. Wyślij dane
Instrukcja instalacji certyfikatu dla przeglądarek internetowych
znajduje się tutaj

Zasady przygotowania danych dla GUS :

 1. Preferowany format danych
  1. txt
   1. strona kodowa - 1250
   2. separatory pól – znak tabulacji
  2. xml
   1. strona kodowa UTF8
  3. csv
   1. strona kodowa 1250
 2. Każdy podmiot przekazuje jeden skompresowany plik o nazwie:

  SPS_7znakowykodTERYTgminy.zip (wewnątrz spakowanego zbioru powinien znajdować się właściwy plik nazwany według tego samego schematu) 7znakowy kod teryt zawiera

 3. ww- dwucyfrowy symbol województwa (TERYT)

  pp- dwucyfrowy symbol powiatu (TERYT))

  gg- dwucyfrowy symbol gminy (TERYT)

  r- cyfra określająca rodzaj gminy (TERYT)

  Przeglądarka TERYT

Odblokowanie konta (login i hasło): email: transgus@stat.gov.pl telefony: 42 6839188, 42 6839104, 42 6839287, 42 6839286, 42 6839092.

Dokumenty:

 1. Pismo do podmiotów
 2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019, poz. 1775) - wyciąg
 3. Struktura zbioru danych – uwaga struktura zbioru została zmodyfikowana