Główny Urząd Statystyczny/TransGUS

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Dane o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

Prosimy o wysłanie pliku dopiero po opublikowaniu stosownej aktualizacji systemów dziedzinowych, z których Państwo korzystacie.

Materiały informacyjne dotyczące procedury przekazywania plików z danymi przez urzędy gmin.

Podstawa prawna:

Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez podmioty został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103, z późn. zm.), w temacie badawczym 1.21.12 „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – prace przygotowawcze”.

Instrukcja postępowania: plik PDF Termin przekazania danych: do 15.10.2019 r. Dane według stanu w dniu: 31.03.2019 r. Wyślij dane
Instrukcja instalacji certyfikatu dla przeglądarek internetowych
znajduje się tutaj

Zasady przygotowania danych dla GUS :

 1. Preferowany format danych
  1. txt
   1. strona kodowa - 1250
   2. separatory pól – znak tabulacji
  2. xml
   1. strona kodowa UTF8
  3. csv
   1. strona kodowa 1250
 2. Każdy podmiot przekazuje jeden skompresowany plik o nazwie: spswwppggr.zip (wewnątrz spakowanego zbioru powinien znajdować się właściwy plik nazwany według tego samego schematu) gdzie:
 3. ww- dwucyfrowy symbol województwa (TERYT)

  pp- dwucyfrowy symbol powiatu (TERYT))

  gg- dwucyfrowy symbol gminy (TERYT)

  r- cyfra określająca rodzaj gminy (TERYT)

  Przeglądarka TERYT

Dokumenty:

 1. Pismo do podmiotów
 2. Karta badania 1.21.12 „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – prace przygotowawcze” wyciąg - pbssp 2019
 3. Struktura zbioru danych