Główny Urząd Statystyczny/TransGUS

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Urzędy Gmin - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,

luty 2021

Materiały informacyjne dotyczące procedury przekazywania przez urzędy gmin danych jednostkowych z systemów informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi o właścicielach nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości: zamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych (domki letniskowe i inne wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych)

Podstawa prawna:

Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez urzędy gmin został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062), w temacie badawczym 1.80.02 „System Jednostek do Badań Społecznych - operaty”.

Instrukcja postępowania: plik PDF Termin przekazania danych: do 26.02.2021 r. Dane według stanu w dniu: 31.12.2020 r. Wyślij dane
Instrukcja instalacji certyfikatu dla przeglądarek internetowych
znajduje się tutaj

Zasady przygotowania danych dla GUS :

 1. Preferowany format danych
  1. txt
   1. strona kodowa - 1250
   2. separatory pól – znak tabulacji
  2. xml
   1. strona kodowa UTF8
  3. csv
   1. strona kodowa 1250

 2. Formularz do wypełnienia wraz z instruktażem
 3. Formularz do wypełnienia (wyłącznie struktura bez instruktażu)
 4. Schemat xsd do przygotowania pliku xml
 5. Każdy podmiot przekazuje jeden skompresowany plik o nazwie: gokwwppggr.zip (wewnątrz spakowanego zbioru powinien znajdować się właściwy plik nazwany według tego samego schematu) gdzie:

  ww- dwucyfrowy symbol województwa (TERYT)

  pp- dwucyfrowy symbol powiatu (TERYT))

  gg- dwucyfrowy symbol gminy (TERYT)

  r- cyfra określająca rodzaj gminy (TERYT)

Dokumenty:

 1. Pismo do Urzędów Gmin
 2. Karta badania
 3. Przeglądarka TERYT
 4. Przykłady uzupełnienia danych