Główny Urząd Statystyczny/TransGUS

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Urzędy Gmin - Ewidencja Podatkowa Nieruchomości,

STYCZEŃ 2020

Materiały informacyjne dotyczące procedury przekazywania przez urzędy gmin danych jednostkowych z Ewidencji Podatkowej Nieruchomości.

Podstawa prawna:

Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez podmioty został określony w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019, poz. 1775)

Instrukcja postępowania: plik PDF Termin przekazania danych: do 17.02.2020 r. Dane według stanu w dniu: 1.01.2020 r. Wyślij dane
Instrukcja instalacji certyfikatu dla przeglądarek internetowych
znajduje się tutaj

Zasady przygotowania danych dla GUS :

 1. Preferowany format danych
  1. xml
   1. strona kodowa UTF8
  2. txt
   1. strona kodowa - 1250
   2. separatory pól – znak tabulacji
  3. csv
   1. strona kodowa 1250

 2. Każdy podmiot przekazuje jeden skompresowany plik o nazwie: epnwwppggr.zip (wewnątrz spakowanego zbioru powinien znajdować się właściwy plik nazwany według tego samego schematu) gdzie:

  ww- dwucyfrowy symbol województwa (TERYT)

  pp- dwucyfrowy symbol powiatu (TERYT))

  gg- dwucyfrowy symbol gminy (TERYT)

  r- cyfra określająca rodzaj gminy (TERYT)

  Przeglądarka TERYT

Dokumenty:

 1. Pismo do Urzędów Gmin
 2. Zakres danych
 3. Struktura w formacie xsd