SSI-10

Wykresy

BADANIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Witamy!

Celem badania jest zebranie danych o wyposażeniu i wykorzystaniu przez gospodarstwa domowe komputerów i Internetu.

Wyniki badania są wykorzystywane do oceny stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz umożliwiają obserwowanie efektów działań podejmowanych przez instytucje krajowe i organizacje międzynarodowe, zmierzające do zapewnienia wszystkim obywatelom Polski i Unii Europejskiej korzyści płynących ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych sferach życia.

Wejście do systemu

Zachęcamy do zapoznania się wynikami ubiegłorocznego badania w formie publikacji
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html
lub z danymi dla Unii Europejskiej
http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database