Logo Głównego Urzędu Statystycznego

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR,
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S

Zbierane w badaniu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Formularz internetowy jest już niedostępny

W celu przeprowadzenia badania skontaktuje się z Państwem ankieter telefoniczny