Główny Urząd Statystyczny/TransGUS

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - Ewidencja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

luty 2019

Materiały informacyjne dotyczące procedury przekazywania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków danych jednostkowych adresów nieruchomości w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawa prawna:

Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez podmioty został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103, z późn. zm.), w temacie badawczym 1.21.12 „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – prace przygotowawcze”.

Instrukcja postępowania: plik PDF Dane według stanu w dniu: 31.01.2019 r. Termin przekazania danych: do 28.02.2019 r. Wyślij dane
Instrukcja instalacji certyfikatu dla przeglądarek internetowych
znajduje się tutaj

Zasady przygotowania danych dla GUS :

 1. Preferowany format danych
  • txt:
   • strona kodowa - 1250
   • separatory pól – znak tabulacji
  • xml:
   • strona kodowa UTF8
  • csv:
   • strona kodowa 1250
 2. Każdy podmiot przekazuje jeden skompresowany plik o nazwie: pkanrrrrrrrrrrrrrr.zip (wewnątrz spakowanego zbioru powinien znajdować się właściwy plik nazwany według tego samego schematu) gdzie:

  rrrrrrrrrrrrrr- oznacza REGON - czyli 14 - znakowy ciąg cyfr

  Jeżeli dysponują Państwo 9-cyfrowym kodem REGON, wówczas jako ostatnie 5 cyfr należy wpisać pięć zer, czyli rrrrrrrrr00000.

Dokumenty:

 1. Pismo do podmiotów
 2. Karta badania 1.21.12 „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – prace przygotowawcze” wyciąg - pbssp 2019.
 3. Struktura zbioru danych
 4. Plik przykładowy.
 5. Przeglądarka TERYT