Główny Urząd Statystyczny

Informacje o budynkach

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Informacje kwartalne o budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, mieszkaniach w tych budynkach i obiektach zbiorowego zakwaterowania oddanych do użytku oraz o ubytkach mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania


Formularz Dokumenty Program do instalacji aplikacji
po raz pierwszy (*)
Program do aktualizacji aplikacji
i słowników

zachowuje dane z poprzednich kwartałów
Wyślij dane
Przyrosty /Wykazy + B07/ (1) Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi
Pierwsza instalacja aplikacji
GUS - Aplikacja Przyrosty
Aktualizacja aplikacji
GUS - Aplikacja Przyrosty(**)
Ubytki /Wykazy/ (2) Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi
Pierwsza instalacja aplikacji
GUS - Aplikacja Ubytki
Aktualizacja aplikacji
GUS - Aplikacja Ubytki

(1) Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku w I kwartale 2022 roku oraz B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania za I kwartał 2022 r.

(2) Wykaz ubytków zasobów mieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania za I kwartał 2022 roku.

Uwaga:

(*) Program do instalacji aplikacji po raz pierwszy tworzy środowisko gotowe do rejestracji danych i nie wymaga użycia programu do aktualizacji aplikacji i słowników.

(**) Jednostki sprawozdawcze, które przekazały do GUS dane w formacie XML za IV kwartał 2012 roku lub późniejsze okresy sprawozdawcze używają już oprogramowania samoaktualizującego, zatem nie muszą korzystać z programów do aktualizacji aplikacji i słowników umieszczonych na stronie.